Mắm cá thu

110.000  / hủ

Mắm cá thu ngâm dầu, mưa mưa lạnh lạnh ăn vs cơm trắng thôi cũng hết nồi
Chưng không hoặc chưng vs trứng cũng hao cơm lắm luôn, gia giảm chút hành tiêu ớt bột ngọt đường bỏ vô nồi cơm…..xong