Bắp bò tiến vua

130.000  / hủ

Ai đã từng ăn gân bò tiến vua ko thể cưỡng lại vị ngon của nó, nay nhà e có thêm món mới phục vụ cho kh nhà e!