Ba rọi heo rừng nhiều nạc

150.000  / kg

Ba rọi Heo rừng lai nhiều nạc, ít mỡ xào lăn, nướng, hấp xả, hấp tía tô hay kho, chiên đều ngon